Staţii AUTOMATE

Concept:

– o soluţie de realimentare simplă, rapidă, confortabilă şi avantajoasă.
– un serviciu confortabil, rapid şi original, adaptat nevoilor noastre
– autoservire completă, fără necesitatea prezenţei angajaţilor
– design de monitorizare dispecer non-stop
Design inovator şi compact
Aspect contemporan

structură de oţel

structură cu placare

placare

echipare completă

Detalii referitoare la implicarea noastră în proiect:

A. Coordonarea furnizorilor de design arhitectural, echipamente şi a consultanţilor:

- concept arhitectural şi proiectare generală
- consultarea clientului cu privire la costuri şi aspecte tehnice
- comunicare strânsă cu furnizorii de echipamente pentru a stabili schemele finale
- consultarea clientului cu privire la antreprenor
- eliberarea de documente necesare obținerii tuturor permiselor tehnice
- eliberare de documente de construcții și detalii faza DDE
- dirigenţie de şantier

B. Proiectare structurală:

- emiterea de documente pentru faza autorizaţiei de construcţie
- emiterea de documente de construcţie şi pentru faza detalii de execuţie (infrastructură şi suprastructură)
- dirigenţie de şantier

C. Proiectare sanitară, termică, electrică şi tehnologică:

- emiterea de documente pentru faza autorizaţiei de construcţie
- emiterea de documente de construcţie şi faza de detalii de execuţie
- dirigenţie de şantier

D. Proiectarea sistemului integrat de protecţie:

- emiterea de documente pentru faza autorizaţiei de construcţie
- emiterea de documente de construcţie şi faza de detalii de execuţie
- dirigenţie de şantier

 Proiectul este dezvoltat
împreună cu producătorul de semnalistică

 Pentru mai multe detalii vă rugăm să sunaţi la
+40 722 611 143