Staţii complete GNCV

 SRL International Calidus 

 producător de staţii complete de umplere GNCV destinate alimentării mijloacelor de transport cu gaze naturale comprimate (metan).
 producător de echipamente pentru conversia mijloacelor de transport pe combustibil gazos.
 expertiză în implementarea şi exploatarea utilajelor care utilizează ca şi combustibil de motor gazele naturale comprimate.

Caracteristici comparative ale principalilor combustibili

 Principalele caracteristici ale GNCV  

 GNCV se produce prin comprimarea la presiuni cuprinse între 20-25MPa (200-250 bar) a gazelor naturale preluate din conductele colectoare, de transport sau distribuţie.
   Gazele naturale din România au indice Wobbe cuprins între 37,8 şi 56,6 MJ/m3.
   Cifra octanică corespunzătoare metanului (CH4) este cuprinsă între 125 şi 130.
   Presiunea maximă de stocare a GNCV în recipientul-rezervor al vehiculului este de 20MPa (200 bar).
   Densitatea relativă a gazelor naturale din România este cuprinsă între 0,55 şi 0,7 kg/m3.
   Temperatura de auto-aprindere a GNCV este în jur de 540° C.

 Avantajele principale ale utilizării GNCV

   Experienţa unor state din Comunitatea Europeană ( Italia, Franţa, Germania) şi de pe continentul american (Argentina, SUA, Canada) dovedeşte oportunitatea şi avantajele introducerii în România a vehiculelor care utilizează GNCV drept combustibil.
 Experienţa acumulată în peste 20 de ani de utilizare a acestui tip de combustibil, precum şi progresele tehnologice ale producătorilor de echipamente au demonstrat următoarele avantaje importante ale GNCV comparativ cu folosirea altor tipuri de combustibili:
– rezistenţă bună la şoc datorită condiţiilor impuse recipientelor, rezervoarelor şi conductelor;
– realizarea mai uşoară a amestecului de combustie decât la combustibilii tradiţionali;
– combustie lentă cu zgomot redus;
– protecţie ridicată la aprinderea instalaţiilor din vehicule;
– combustibil netoxic;
– compoziţie chimică simplă şi emisii mai puţin poluante (reducerea emisei de CO2 cu aproximativ 25%);
– densitatea mai mică decât a aerului face uşor de depistat scăpările accidentale, evacuarea făcându-se prin sisteme de ventilare naturală;
– grad ridicat de diluţie în aer în cazul scăpărilor accidentale de combustibil;
– eliminarea posibilităţilor de explozie a recipientului – rezervor de GNCV datorită sistemelor de protecţie;
 Programul elaborat de Comisia Europeană preconizează ca 10% din vehiculele din Europa să fie alimentate cu GNCV până în anul 2020.
   Atingerea acestui scop impune asigurarea infrastructurii necesare pentru alimentarea cu GNCV a vehiculelor pe toate drumurile europene, inclusiv pe cele din România.

Schema generală a unei staţii GNCV

Schema generala a statiei GNCV

 Caracteristicile staţiei de distribuţie GNCV:

   Intervalul de temperaturi admise pentru aerul înconjurător: de la -55ºС la +45ºС. Toate subansamblele tehnice din staţie asigură exploatarea în condiţii de siguranţă în întreg intervalul de temperaturi declarate;
 GNCV este dotată cu sisteme automate de control al temperaturilor, ventilaţiei, concentraţiilor pre-explozive de gaze naturale, opririi de urgenţă a staţiei, cu sistem PSI, alarmă;
 Avantajul echipamentelor noastre constă în compresoarele fără ulei: structura acestora exclude pătrunderea uleiului în mediul gazelor naturale comprimate (GNC). De aceea nu este nevoie de o purificare repetată a gazelor de ulei;
 Structura în W cu sistemul echilibrat de funcţionare a cilindrilor garantează inexistenţa vibraţiilor – prin urmare, creşte ciclul de funcţionare a agregatelor de comprimare;
   Sistemul de răcire a zonei de lucru a compresorului, realizat sub forma unui circuit închis etanş, permite menţinerea temperaturii optime a subansamblelor şi protejează împotriva pătrunderii fluidelor agentului de răcire în gazele naturale comprimate;
 GNCV sunt prevăzute cu răcitoare de lichid (chiller), destinate reducerii temperaturii aerului comprimat la ieşire până la +7ºС la presiune de 250 bar. Acest lucru nu permite injectarea gazelor naturale comprimate supraîncălzite în sistemul de combustibil gazos;
 GNCV sunt prevăzute cu sisteme de identificare a flăcării, a răcirii cu lichid Dry-cooler, a subsansamblului de contorizare a gazelor la intrare, sistemului pneumatic de reglare şi control, unităţilor de uscare, de stocare a gazelor naturale comprimate în modulul de bază, cu debitmetru masic, robinet de închidere de siguranţă, robinet de umplere cu două-trei trepte;
 Automatizarea proceselor de lucru permite posibilitatea controlului telecomandat.

Compresor pentru metan

Unitatea de stocare

GNCV în container cu Dry Cooler pentru răcire

 Proiectul este dezvoltat
împreună cu producătorul de semnalistică

 Pentru mai multe detalii vă rugăm să sunaţi la
+40 722 611 143